Articole recente

Meniu 2

 

Meniu 3

Anunţ

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului „Consiliere şi orientare pentru o viitoare angajare”, ID 64001...Continuare...

 

 Proiect ,,Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Caraș-Severin și Mehedinți" ID 62421, finanţat în cadrul Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane" axa prioritară "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională".

  

Începând cu data de 01 noiembrie 2010, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin implementează, în calitate de solicitant, proiectul „A doua şansă, o nouă şansă!”, având drept parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Fundaţia RUHAMA şi Asociaţia NEVO PARUDIMOS.
Proiectul se va derula pe o perioadă de 3 ani, cu un buget de 20.920.302 lei şi are drept scop prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii de către elevii aflaţi în situaţii de risc, din unităţile de învăţământ ale celor două judeţe partenere (Caraş-Severin şi Bihor)...Continuare...

Texture


Toţi copiii au dreptul la educaţie


Accesul la educaţie înseamnă a recunoaşte că orice copil poate învăţa, nefiind nevoie decât de profesori care să vadă şi să stimuleze capacitatea de învăţare şi de un mediu în care copilul să deprindă abilităţi de viaţă independentă. Continuare...
 

Contact

Adresa:
Ateneului Nr. 1,
Cod 320112
RESITA - ROMANIA

E-mail: isjcaras@cs.ro
 
Secretariat: intre ora 12:00 si 16:00 de luni pana vineri

Audiente inspectori

Inspectori scolari - In zilele metodice 14-16

Secretariat - Zilnic 12-16

jr. Palean Ion - Luni 14-16

Formare continua - Joi 8-16

Apostila de la Haga

Pentru avizarea actelor de studii in vederea
aplicarii Apostilei de la Haga

Inst. Ana Damian

Luni 14-16

RocketTheme Joomla Templates